ឆ្កែពូជ Husky មួយក្បាលបាននឹងកំពុងធ្វើឲអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនច្រណែនគ្រប់គ្នា ត្បិតម្ចាស់របស់វាបានទិញ iPhone 7+ និង Apple Watch ជាច្រើនចងដៃជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើត។ ឆ្កែ husky នេះមានឈ្មោះ កូកូ គឺជាកម្មសិទ្ធរបស់សេដ្ធីជនជាតិចិនម្នាកដែលគាត់ស្រលាញវាស្ទើរតែដូចកូនបង្កើត

ម្ចាស់របស់ កូកូ លោក Wang Sicong កូនប្រុសសំណប់ចិត្តរបស់មហាសេដ្ធីដែលមានជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសចិន លោក Wang Jianlin ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Legendary Pictures ដែលផលិតភាពយន្ត Hollywood ល្បីៗដូចជា Pacific Rim, Man of Steel…

រូបភាពថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ កូកូ ដែលមានមិត្តភកិ្តរបស់គេជាច្រើនធ្វើការចូលរួម

កូកូ និងកាដូប្រែនៗថ្ងៃខួបកំណើត

ប្រភព៖ cnetweibo