ពីធីមង្គលការជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រលាញពេញចិត្ត ក្នុងមួយជីវិតមិនអាចមានច្រើនដងទេ។ ដូចនេះថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានការចូលរួមពេញទៅដោយភ្ញៀវកិត្តយស និងក្រុមគ្រួសារធ្វើការចូលរួមជូនពរជ័យថ្ងៃមង្គលនេះ គូស្នេហ៌គ្រប់រូបតែងតែចង់អោយថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនមាននូវអនុស្សាវរីយផ្អែមល្ហែមមួយដែលមិនងាយនឹងអាចបំភ្លេចបាន។

ថ្ងៃនេះ កូនពៅ.com នឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គូស្នេហ៍មួយគូរដែលមានការដេរគ័រល្អឥតខ្ចោះស្ទើរតែដូចពីធីដែលកំពុងរៀបចំលើឋានសួគ៌ទៅហើយ។

ប្រភព៖ Rainforest The Wedding