អាខោនហ្វេសប៊ុករបស់ស្រីស្អាតបរទេសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ “Aleksis Corbi” បានបង្ហោះរូបភាពរបស់នាងជាច្រើនសន្លឹកប្រៀបធៀបសំរស់របស់នាងកាលពីនៅកូនក្មេង នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន ..ដែលរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើអោយអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនធ្វើការ like និង share តៗគ្នាដល់ទៅរាប់មឺុនដង។

តោះ!! ចង់ដឹងពីក្មេងមកដល់ឥឡូវនាងប្លែកយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា…

ប្រភព៖ Aleksis Corbi