ប្រហែលជាវីដេអូ live ខាងក្រោមនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកលេង facebook ជាច្រើនបានស្គាល់នាង។ ជឿរថាមនុស្សភាគច្រើន follow នាងដោយសារតែភាពឡិកឡក់ និងមុខមាត់ស្អាតគួរឲ្យស្រលាញ់នឹងហើយ (ព្រោះអី admin ក៏ follow ដោយសារតែចឹងដែរ)។

អូនពេជ្យលេងពីរ account ដោយ account ទីមួយឈ្មោះ Pich Cherry និងមួយទៀតឈ្មោះ Pich Berry ដែលសរុប follower ទាំងពីរ account ហ្នឹងចូលទៅគឺថាក្រែលដែរ ដល់ទៅ ៩មឺុននាក់ឯណោះ។

ចង់ដឹងថាស្អាត និងគួរឲ្យស្រលាញ់ប៉ុណ្ណារ សូមទស្សនាបណ្តុំរូបភាពខាងក្រោម៖

PS: សូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់រូបផង ដែលយកមកធ្វើការ post ដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតិ