ការវិវឌ្ឍន៍នៃទីក្រុងធំៗ នៅលើពិភពលោកបានធ្វើទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសឹងតែមិនគួរអោយជឿទៅបាន ដោយសារតែកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ច និងចំនួនមនុស្សដែលចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំធេងនេះ។ តាមរយៈរូបភាពចាស់ៗដែលបានថតទុកកាលពីមុនៗមក ដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នឃើញថា មានភាពខុសគ្នាស្រលះ និងស្ទើតែមិនគួរអោយជឿ៖

1. សិង្ហបុរី: ការឆ្នាំ 1960 ទល់នឹងពេលនេះ

2. ទីក្រុងហុងកុង: ឆ្នាំ 1960 នេះទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ

3. ទីក្រុង Fortaleza ប្រទេសប្រេស៊ីល: 1980 ទល់នឹងពេលនេះ

4. ក្រុងស៊ាងហៃប្រទេសចិន: ឆ្នាំ 1990 ទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ

5. តូរ៉ុនតូប្រទេសកាណាដា: 1930 ទល់នឹងពេលនេះ

6. ទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង: ឆ្នាំ 1950 ទល់នឹងថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន

7. ណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ា: ឆ្នាំ 1960 នេះហើយឥឡូវនេះ

8. ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិន: ឆ្នាំ 1940 ទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ

9. មែលប៊នប្រទេសអូស្រ្តាលី: ឆ្នាំ 1920 ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

10. ទីក្រុងឌូបៃ, អារ៉ាប់រួម: ឆ្នាំ 1980 នេះទល់នឹងថ្ងៃនេះ

11. ក្រុងភ្នំពេញ កម្ពុជា: ឆ្នាំ 1937 ទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះ

ប្រភព៖ brightside