ដូចគ្រប់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថា ប្រទេសថៃបានជាប់ចំនាត់ថ្នាក់លេខមួយនៅអាស៊ីដែលសម្បូរប្រុសកែភេទជាមនុស្សស្រីបំផុត។​ ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសវះកាត់ដ៏ជំនាញ បុរសកែភេទនៅប្រទេសថៃអាចប្រែរូបសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពីប្រុសទៅស្រីបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ថែមទាំងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងមនុស្សស្រីធម្មជាតិទៀតផង។ ទាំងនេះជាភេទទី ៣ ទាំង ១០រូប ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅប្រទេសថៃ៖

១០. តារាសម្តែង  CHALISA “ROSE” YUEMCHAI

៩. តារាបង្ហាញម៉ូដ PATTA “NADIA” WIRUNTANAKI


៨. តារាបង្ហាញម៉ូដផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម PEMIKA “PYNK” DITSAYAMETHANONT


៧. តារាបង្ហាញម៉ូដ MONTHANA “JEEN” CHUTHATUS៦. អ្នកដឹកនាំរឿង WORANUN “FRAME” NALATWORASAKUL


៥. តារាសម្ដែង RINRADA “YOSHI” THURAPAN

៤. តារាបង្ហាញម៉ូដ  NATHACHAT “HANA” CHANCHIEW
៣. តារាបង្ហាញម៉ូដ CHANANCHIDA “BLOSSOM” RUNGPETCHARAT


២. តារាបង្ហាញម៉ូដ JIRATCHAYA “MO” SIRIMONGKOLNAWIN

១. តារាសម្ដែង TREECHADA “POYD” PETCHARAT