#ក្បាច់គុណកូនខ្មែរ ពិតជាអស្ចារ្យកម្របានឃើញណាស់!
សូមជួយ share ចែកគ្នាមើល និងឲ្យបរទេសបានដឹងថាកេរ្តិ៍មរតកក្បាច់គុនខ្មែរពិតជាមិនធម្មតានោះទេ 🇰🇭🇰🇭🇰🇭💖💖💖
បើមិនចង់ឲ្យក្បាច់គុណខ្មែរលុបបាត់ទេ សូមបងប្អូនខ្មែរគាំទ្រក្បាច់គុណខ្មែរយើងឡើង!!